Is mijn WOZ-verhoging écht zo slim?

Disclaimer: dit is alleen van toepassing op woningen zonder NHG en met boeteopslag in de hypotheekrente. Tevens hebben wij een gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek.

Eerder schreef ik over het bezwaar wat ik maak tegen de verhoging van mijn WOZ-waarde. Deze vind ik namelijk niet hoog genoeg: ik heb voor meer dan 70.000 EUR eigen geld verbouwd aan dit huis, waaronder het volledig vernieuwen en vergroten van de badkamer, aanleg van airco, vloerverwarming, tientallen zonnepanelen, een laadinstallatie voor de auto enzovoorts.

De gemeente vond dat de woning 1.6% in waarde gestegen was sinds wij het kochten (ook al was dit reeds 20% meer dan de WOZ-waarde van het jaar ervoor). Ik denk dat het zeker nog eens 10% meer waard geworden is. In plaats van 422.000 EUR zou de WOZ waarde op de peildatum 472.000 EUR moeten zijn.

Jan & alleman bezwaarbureautjes

En ik weet dat er jan-en-alleman-bureautjes zijn die bezwaar willen aantekenen om het goedkoper te maken. Want de gemeentelijke belastingen gaan omhoog als je huis meer waard is. Als de gemeente mijn bezwaar honoreert, dan gaan mijn gemeentelijke belastingen omhoog met 67 EUR per jaar, ongeveer 5 EUR per maand.
Niet zo spannend.

Maar ik was het eigenwoningforfait vergeten mee te rekenen. Dit is 0.5% van de woningwaarde, dus een aanpassing daar is veel negatiever. En dat is ook zo: dat kost aanzienlijk meer geld. Eveneens had ik geen rekening gehouden met de steeds lager wordende hypotheek.

Onze hypotheek is gedeeltelijk annuitair en gedeeltelijk aflossingsvrij. Geplot ziet dat er zo uit, bij een gelijkblijvende WOZ-waarde van nu af aan. Dat is natuurlijk niet zo realistisch…Let op dat de aflossing redelijk wegvalt op deze schaal: die loopt op van 5500 EUR in dit jaar tot 9600 EUR in het laatste jaar. Dit is verder gerekend zónder verdere aflossingen en met gelijkblijvende annuïteit.

Maar het leuke is, dat door de verhoging van de WOZ-waarde de Loan-to-value meteen 85% is. Daarmee krijg ik een rentekorting van 0.22%. En die gaat over het hele hypotheekbedrag.
Nu hoor ik je denken: maar vriend, de lasten gaan ook over de gehele WOZ-waarde. En dat klopt. Maar ik kan alleen invloed uitoefenen op de éxtra WOZ-verhoging. Het huis heeft een bepaalde waarde tenslotte.

Nu komt “de Kleurplaat”. Heel veel lijntjes. 2 rechte lijnen: de verhoging van het eigenwoningforfait (EWF) met 250 EUR per jaar (immers, de door mij voorgestelde waarde is 50.000 EUR hoger dan nu) en de 67 EUR per jaar aan verhoogde lokale lasten.
De boeteopslag wordt steeds kleiner, tot uiteindelijk er een rentekorting ontstaat. Aan het eind blijft dit gelijk, omdat bij 55% van de woningwaarde het feestje voorbij is.

De netto bedragen heb ik ook meegeplot. Hierin is rekening gehouden met het netto-effect van het EWF (tegen de hoogste belastingschijf) en de verlaging van de hypotheekrenteaftrek.

Netto onderaan de streep bespaar ik in de 27 jaar die mijn hypotheek theoretisch nog zal lopen 4652 EUR.

Maar dit is niet het volledige plaatje. Immers, ook zónder extra WOZ-verhoging zou ik op gegeven moment aanspraak maken op een verlaging van de boete-opslag. En die is zelfs veel groter. De besparing zou dan maar liefst 7854 EUR zijn.

Dus het is NIET zo slim als het lijkt?

Door de extra verhoging van de WOZ-waarde bespaar ik 4652 EUR. Dit omdat een deel van de lagere lasten al direct leidt tot hogere lasten aan de andere kant: minder hypotheekrente-aftrek, hoger EWF en hogere lokale lasten. Zodoende is de gewone renteverlaging (door het aflopen van de annuiteit) zelfs groter: 7854 EUR.

Maar nee. Ook nu hebben we nog 1 dingen nodig om dit plaatje compleet te maken. De totale rentelast over de looptijd.
Met de extra verhoging is de totale rente in de komende 27 jaar 159.344,68 EUR. Zónder die verhoging is de totale rente 164.505,18 EUR.
Dus ook al lijkt het alsof ik mezelf bestolen heb van 7854-4652 EUR = 3200 EUR, in totaal levert het nog eens 164505-159344 EUR op: 5161 EUR.
Netto over de resterende looptijd dus 1961 EUR.
Een prettige bijkomstigheid is dat de enige die hier in verliest, de bank is. Zij krijgen iets minder inkomsten. Maar de gemeente krijgt keurig zijn belasting binnen, waardoor ze de wegen kunnen onderhouden, de lantaarnpalen aan kunnen maken en andere nuttige dingen doen. De rijksoverheid krijgt via de diverse kanalen meer geld binnen in de vorm van minder hypotheekrenteaftrek en hoger eigenwoningforfait. En ik bespaar bijna 2 volledige hypotheektermijnen, álle kosten meegenomen.

Uitgaven februari 2021

In huize Geldsnor houden wij elke maand een bijeenkomst over onze financiën: wat hebben we uitgegeven de afgelopen maand, wat is er aan inkomsten binnengekomen en wat hebben we derhalve overgehouden?

Februari was een bijzondere maand. Onze Jongste Dochter is geboren, we hadden te maken met een koudegolf maar ook met veel zon. Natuurlijk zaten we nog gedeeltelijk in lockdown en was de school gesloten – en daarna geopend, toen weer vakantie, en toen weer open. Het was een maand waarin we een aantal forse extra uitgaven gehad hebben: met name mijn telefoon die kapot ging (maar dat gaat van mijn “zakgeld” af) en gister ging de wasmachine kapot. Daarom een flinke post “diversen”. Ook hebben we nog wat extra plantjes en dergelijke gekocht.
Maar uiteindelijk kregen we ook bericht dat we nog geld terugkregen van de kinderopvangtoeslag van 2019. Uiteindelijk is het een goede maand geworden, want de kosten waar we direct invloed op hadden vielen mee: weinig kleding, horeca (afhaal & ijsjes) en niet getankt.

Op het gebied van “asset management” was februari een prima maand, ondanks de tegenvallende laatste week. Onze portefeuille werd exact 1% meer waard. Ons eigen vermogen steeg met 4.6%, mede dankzij de 2.9% stijging van het aandelenportfolio, inleg in pensioen, spaarrekeningen en aflossing van de hypotheek. Ik heb géén waardestijging van de woning meegeteld, totdat het bezwaar tegen de (te lage) WOZ-waarde is afgehandeld.

Levensonderhoud744,29
Kleding73,39
Horeca86,7
Brandstof0
Klussen & tuinieren186,45
Overige1149,26
Sub Totaal2240,09

Levensonderhoud zijn de boodschappen, maar ook luiers, babydoekjes etc., voor een gezin van (sinds deze maand) 5personen: 2 volwassenen, een kleuter, een peuter en een baby. Met 744,29 EUR ben ik redelijk tevreden. Het was vrijwel exact hetzelfde als in januari. Máár: de geboorte van een kind betekent beschuit met muisjes (paar eur), biefstuk (28 EUR!) en nog wat andere lekkernijen als filet Americain, droge ham, worstjes etc.
We hebben niet getankt of opgeladen in februari (behalve aan onze eigen laadpaal).

Vaste Lasten”

Verzekeringen107,13
Lokale belastingen0 (loopt van maart tot december)
Ziggo43,5
Energie86
Zakgeld300
Kinderopvang1061,9
Auto687,57
Rente hypotheek759,57
Aflossing hypotheek1192,1
Studielening162,20
Sub Totaal4399.97 EUR
Totaal uitgaven6640,06 EUR

Spaarquote & vermogensopbouw

Dit alles brengt ons tot een spaarquote van 43.7%. Een zeer goede waarde, al zeg ik het zelf. Tot ons “spaarquote” reken ik alles wat bijdraagt aan een betere financiële positie dan de maand ervoor: netto spaarmutaties, aflossingen op de hypotheek, beleggingen én de opbouw van mijn beschikbare premie-pensioen.

Outlook maart

Ook in maart lijken we nog vrijwel volledig in lockdown te zijn. We hebben geen bevallingen gepland staan, dus ook geen dure biefstuk. Wel zullen er wat kosten gemaakt gaan worden voor de zolderverbouwing, maar omdat ik het meeste werk zelf doe zal dit beperkt blijven tot materialen. Maar dan nog: ik heb best veel materiaal nodig. Ik ben benieuwd waar we qua boodschappen uit gaan komen. We letten goed op de laatste tijd, maar door de grote hoeveelheden luiers en het goed moeten plannen van boodschappen doen, zou het wel eens zo kunnen zijn dat ik vaker naar de supermarkt ga en minder vaak naar de veel goedkopere boerenwinkel. Dit omdat de boerenwinkel minder ruime openingstijden kent dan de supermarkt.

Ook krijgen we in maart vermoedelijk de rekening van de bevalling & de eigen bijdrage van de kraamzorg. Bij elkaar toch een paar honderd EUR.

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingdienst.

Mijn hartslag wordt sneller, de huid droog. Een kleine zucht ontsnapt bijna ongemerkt. Wat?! Nee! Je wilt dit soort berichten niet krijgen, toch?

Herkenbaar? Ik kreeg zo’n berichtje vandaag. Licht opgewonden besloot ik direct de koe bij de horens te vatten: inloggen op de Berichtenbox. Ik verwacht geen slecht nieuws, maar toch gaat het worst-case scenario door mijn hoofd.

Maar het was een meevaller: we krijgen nog 700€ terug van de kinderopvangtoeslag van 2019. Gelukkig!

Bezwaar tegen WOZ-waarde & waarom dit soms niet zo slim is

Huize Geldsnor is met hypotheek bezwaard, zoals de meeste woningen in Nederland. Dit betekent 2 dingen: ik betaal rente, en ik betaal diverse gemeentelijke lasten. Twee van deze lasten zijn gekoppeld aan de waarde van mijn woning: de onroerend zaakbelasting (OZB) en watersysteemheffing. Dit laatste begrijp ik niet: waarom is de bijdrage aan het watersysteem duurder als mijn huis duurder wordt? Immers, het watergebruik blijft hetzelfde. Enfin. Doet er niet toe.

Zoals gezegd zijn deze tarieven afhankelijk van de waarde van mijn woning. Gezamenlijk zijn ze goed voor 0,1341% van de woningwaarde. De WOZ is net opnieuw vastgesteld op 422.000 EUR. 1.6% hoger dan de aanschafwaarde 9 maanden eerder.

Onze woning is ook met hypotheek bezwaard. En hierin zitten boeteopslagen. Deze zijn als volgt opgebouwd:
95%-100%: 0,22% opslag
90-95%: 0,1% opslag
85-90%: 0,05% opslag
80-85%: 0,00% opslag
75-80%: -0,03% (korting dus)
70-75%: -0,05%
65-70%: -0,10%
60-65%: -0,15%
55-60%: -0,17%
<55%: -0,2%

Je hoeft geen rekenwonder te zijn (of misschien ook wel) om te concluderen dat het zinvol kan zijn om een hogere WOZ-waarde te hebben: iedere prijsstijging van de woning die leidt tot een verlaging van de boeteopslag die groter is dan de betaalde WOZ-waarde, is zinvol.

Plan van aanpak: verlagen boeteopslag

De stappen in de boete/korting tabel lopen voor ons in stappen van 5%. Dit terwijl de OZB-tarieven over iedere euro gaan. Elke 1000 EUR die mijn huis meer waard is, kost me op jaarbasis 1,341 EUR. Pas als ik 5% (van de openstaande hypotheeksom) heb bereikt, begin ik te besparen op de rente.
De originele hypotheek stel ik gelijk aan de woningwaarde bij aanschaf: 415.000 EUR. Als de woning dus 20750 EUR in waarde stijgt, gaan we 1 stapje omlaag: van 0,22% naar 0,1% boete. Dat is een slechte deal: immers hebben we te maken met een belasting van 0,1341% versus een voordeel van 0,12%. Maar dat is niet zo. (Lees verder voor meer)

We willen uitkomen op een WOZ-waarde die ligt nét onder de 90% van de woningwaarde. In dit geval 445.800 EUR. We gaan dus bezwaar aantekenen. De waarde van de woning is te laag ingeschat. 1.6% prijsstijging tussen maart 2019 (totstandkoming koopakte) en 1 januari 2020 is immers niet reëel. Dit mede gelet op het feit dat we woning hebben gemoderniseerd en voorzien van een (hele grote) PV-installatie, moet de waarde toch wel met 8.4% hebben doen stijgen.

Wat levert dit op? Reken even mee!

OZB & watersysteemheffing: 24000 (namelijk verschil van 422000 en 446000, afgrond) * 0,1341% = 32,18 EUR

Verlaging hypotheekrente: 0,17% * openstaande hypotheekbedrag = 0,17% * 400.000 EUR =680 EUR

680-32,18 EUR is 647,82 EUR per jaar. Nu hoor ik je hersenen kraken over deze rekensom. Maar het klopt: de besparing van de hypotheekrente gaat over het héle hypotheekbedrag. De verhoging van de lokale lasten alleen maar over de extra waarde. Op 0 kan ik deze immers niet zetten.

Eerder stelde ik dat het een slechte deal zou zijn om slechts 5% waarde te stijgen, omdat de korting 0,12% is op de hypotheek versus 0,1341% van de hogere lasten. Wellicht voel je de bui al hangen?
Het zou een goede deal zijn!
20750 (=5% van originele hypotheek) * 0,1341% = 27,82 EUR
Verlaging hypotheekrente (0,12%, namelijk van 0,22% opslag naar 0,1%) * 400.000 EUR = 480 EUR.
De besparing is dan nog steeds 452,18 EUR per jaar. Een kleine waardestijging heeft geen zin, omdat er dan 0 EUR van de hypotheek af gaat.

Uiteraard kun je nog steeds bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde om te besparen op die paar honderd EUR gemeentelijke lasten per jaar. Of eigenlijk, die verhoging met een paar EUR. En vervolgens zou je een paar honderd EUR kunnen spenderen aan een makelaar om je huis te laten taxeren en dat taxatierapport naar de bank kunnen sturen om én minder belasting te betalen én een lagere hypotheeklast te verkrijgen.

En en passant 400-500 EUR aan de makelaar betalen. Je snapt denk ik wel waar ik heen wil…

Uitgaven januari


In huize Geldsnor houden wij elke maand een bijeenkomst over onze financiën: wat hebben we uitgegeven de afgelopen maand, wat is er aan inkomsten binnengekomen en wat hebben we derhalve overgehouden?

Januari 2021 was eigenlijk wel een “geschikte maand” voor ons. We hebben weinig geld uitgegeven aan de normale dingen en een forse investering gedaan in de eerste fase van de zolderverbouwing. Maar verder valt er bijzonder weinig te melden. Logisch ook: vrijwel alles was dicht. Leuke dingen doen was er niet bij, afgezien van wandelen en een keertje autopicknicken. Ook heb ik vrij veel gefietst (een kilometer of 300) en verder weinig uitgegeven.

Op het gebied van “asset management” was januari opnieuw een matige maand, nadat december ook al matig was. Onze portefeuille werd exact 1% meer waard. Ons eigen vermogen steeg met 1.7%, mede dankzij de 1% stijging van het aandelenportfolio en inleg in oa. pensioen en aflossing hypotheek.

Levensonderhoud744,40
Kleding99,61
Horeca80,45
Brandstof3,08
Klussen & tuinieren3175,17
Overige216,94
Sub Totaal4319,65

Levensonderhoud zijn de boodschappen, maar ook luiers, babydoekjes etc., voor een gezin van 4 personen: 2 volwassenen, een kleuter en een peuter. Met 744,40 EUR ben ik redelijk tevreden. In januari hebben wij te maken met verjaardagen, en deze maand was redelijk vergelijkbaar met januari 2020 (+2.5%). Of dit inflatie is of niet kan ik niet zo eenvoudig zeggen, omdat er een grote variabiliteit zit in de boodschappen. Immers een keer wel of geen luiers kopen veroorzaakt eenvoudig dit soort verschillen.
Brandstof, zoals in bovenstaande, lijkt een beetje gek. Wie tankt er nou voor 3,08 EUR? Nou, dat is ongeveer de rekening die je krijgt als je een PHEV aan de stekker hangt. Voor dat geld heb ik weer 50km elektrisch gereden. Iets meer dan 6ct per km, dus een stuk goedkoper dan benzine!

In de post “verzekeringen” zit ook een rekening van de tandarts. Hiervoor heb ik geen aparte verzekering, dus die betaal ik gewoon maandelijks zelf. Wel hadden we nog een meevallertje: ik heb Ziggo gebeld voor korting, en gekregen. Deze maand is dus een stukje goedkoper dan anders.

Verzekeringen152,81
Lokale belastingen0 (loopt van maart tot december
Ziggo26,29
Energie86
Zakgeld300
Kinderopvang1070,42
Auto664,67
Rente hypotheek760,36
Aflossing hypotheek438,31
Studielening162,20
Sub Totaal3661.06 EUR
Totaal uitgaven7980,71 EUR

Spaarquote & vermogensopbouw

In januari was ons spaarquote natuurlijk heel laag: 10.7%. Dit komt doordat we begonnen zijn met de zolderverbouwing. Tot ons “spaarquote” reken ik alles wat bijdraagt aan een betere financiële positie dan de maand ervoor. De kosten voor de zolderverbouwing verreken ik NIET in een waardestijging van onze woning.
De genoemde 10.7% is inclusief de opbouw van pensioen. Mijn pensioenplan is namelijk een “beschikbare premie-regeling”. Dit houdt in dat er geld geïnvesteerd wordt voor mij en is dus heel anders dan de “uitkeringsovereenkomsten” zoals deze van toepassing is in de meeste CAO’s. Er wordt een bedrag opgebouwd waarmee op enig moment pensioen wordt aangekocht.

Outlook februari

Februari wordt een onvoorspelbare maand. Logischerwijs zouden de boodschappen 10% goedkoper moeten zijn, simpelweg omdat de maand februari 10% korter duurt dan januari of maart. Maar er gaat ook een baby geboren worden in februari. Zal dit het makkelijker maken om eten te bestellen, of juist minder aantrekkelijk?

Ook ga ik mogelijk een nieuwe telefoon kopen, al komt dit van mijn zakgeld en dat zie je dus niet terug in bovenstaande overzicht :-).

En, genant genoeg, ben ik een foutje tegengekomen in een excelsheet waarmee ik uitreken hoe groot mijn voorschot moet zijn. Voor de maand januari werd de elektriciteit wel meegenomen, maar op een prijs van 0 cent. Als je werkelijke verbruik ongeveer 1000kwh per maand is, dan is die invloed “heel behoorlijk”. Niet direct op mijn cashflow in de maand februari, maar wel in de verdere verwachting voor dit jaar.

Ook gaan we beginnen / verder met de zolderverbouwing. Gedeeltelijk zal dit werk in februari uitgevoerd worden, maar de hoofdmoot eind maart en in april, met wat afwerking in mei en juni. Ik heb flinke bedragen gereserveerd voor “professionele hulp”. Zelf ben ik namelijk best wel handig – maar ik heb straks ook 3 kinderen: een kleuter, een peuter en een baby. In hoeverre ik dus er aan toe kom is wat onzeker. Maar ik wil zeker geen (zelf opgelegde) stress dat ik te weinig geld gebudgetteerd heb voor de verbouwing. Er zit 30% “lucht” in mijn budget.

Ook verwacht ik in februari het overzicht van de gemeentelijke belastingen, gebaseerd op de ledigingen van 2020 (afval) en de nieuwe WOZ-beschikking. Die zal naar verwachting flink stijgen – maar lag toen wij het kochten aanzienlijk onder de vraagprijs die wij betaald hebben.

Stresstest: (aflossingsvrije) hypotheek

Huize Geldsnor heeft een aanzielijk hypotheek: rond de 400.000 EUR. Recent heeft oa. de AFM (Autoriteit Financiële Markten) een berichtje de wereld ingeslingerd dat hel en verdoemenis dreigt voor de aflossingsvrije hypotheek: mensen kunnen op een latere leeftijd hun hypotheek wellicht niet verlengen en moet gedwongen verkopen.

Enfin, dat zette mij aan het denken. Mijn hypotheek loopt in principe tot oktober 2048, dus eerder hoef ik niet over te sluiten. Bovendien is mijn hypotheek niet volledig aflossingsvrij: bij aanvang was 48,2% aflossingsvrij. Inmiddels is dit percentage opgelopen tot 48,9% omdat de rest annuitair is. Daar wordt meer op afgelost dan de incidentele aflossingen die wij hebben gedaan sinds het begin van de looptijd (5900 vs. 7766 EUR).

Maar: onze rentevaste-periode is maar 10 jaar. Dus in de zomer van 2029 is deze afgelopen. En wat zouden nu de gevolgen zijn als de hypotheekrente aanzienlijk stijgt?

Om dit te bepalen, kijk ik eerst wat onze openstaande hypotheek op dat moment zal zijn, zonder rekening te houden met eventuele extra aflossingen. Het antwoord is 350.812 EUR (ontwikkeling in de tijd is te zien in de grafiek, de blauwe staafjes). Daar hoort een bepaalde rentelast bij (oranje lijntje). Aan het eind van de looptijd zou er, mits niet extra afgelost, natuurlijk een deel overblijven. Dat is het principe van de aflossingsvrij hypotheek!

Maar stel nu toch eens, dat deze rente helemaal niet zo loopt als in bovenstaande grafiek. Het is niet ondenkbaar dat rentes een keertje stijgen. En dus moet je er (vind ik) rekening mee houden. De gevolgen zijn groot en worden met het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek nog groter.
De rente die betaald moet worden (de oranje lijn) neemt flink toe: van 616.74 EUR in augustus 2029 naar 1454.47 EUR in september 2029. Dat is een verschil van 837,73 EUR per maand, tegen die tijd netto.

Een zeer belangrijke vraag die hierbij speelt is dan ook: kun je je dit risico veroorloven? Als je deze 10.000 EUR per jaar ruim overhoudt kun je dit risico wellicht nemen. Als een scenario als onderstaande betekent dat je het huis moet verkopen, dan is het wellicht handig om hier rekening mee te houden. Ofwel door niet in een dergelijke woning te gaan wonen, of door nu reeds af te lossen.

Wel of niet aflossen van de hypotheek hangt daarmee niet alleen af van een hoger rendement wat je al dan niet kunt halen op de beurs, maar ook met een stuk risico-bereidheid en risico-draagkracht. Zelf ga ik hierin vooral uit van wat we nú kunnen. Ik kijk dus nauwelijks vooruit; het heeft geen enkele zin om je rijk te rekenen met salarissen in de toekomst bijvoorbeeld. Ook vind ik het gevaarlijk om aan te nemen dat de rente altijd laag zal blijven. Of het ooit 5% wordt? Geen idee. Maar durf jij het risico aan?

Aandeel van inflatie-gevoeligheid in uitgaven

Vooral aan het begin van het jaar worden we er mee “doodgegooid”: de inflatiecijfers. Al vaker heb ik aangegeven dat dit een niet-geschikte methode is voor individuele huishoudens om de stijging van kosten in kaart te brengen: inflatie is namelijk persoonlijk. Het hangt af van hoe je woont (huur of koop), wel of geen kinderen, waar je woont, of je wel of niet rookt en drinkt en wel of geen auto rijdt. Want de meeste van deze dingen worden meegewogen in het mandje van het CBS. Maar als jij niet rookt, wordt je niet geraakt door een prijsstijging van tabak.

Aan de andere kant worden de woonlasten zoals gemeentelijke belastingen niet meegenomen in de inflatiecijfers, evenals kosten voor kinderopvang of het feit dat je kinderen groeien en dus nieuwe of duurdere kleren nodig hebben. Immers, de prijs van een broek kan bijvoorbeeld stabiel blijven. Maar als je zoon in een groeispurt zit heb je er meer nodig dan wanneer deze volgroeid is.

Inflatie-gevoeligheid

Deze inflatie-gevoeligheid is iets wat ik mis in veel finance blogs en nieuwsberichten. De inflatie heeft een grote impact op je koopkracht(ontwikkeling), maar moeilijk in te schatten wat de gevoeligheid is voor jouw persoonlijke situatie omdat deze ook wijzigt. Daarom heb ik eens gekeken naar mijn eigen inflatie-gevoeligheid.
De methode is vrij simpel en basaal, wellicht te simpel: ik heb gekeken naar 3 categoriën aan kosten: vaste kosten (die niet kunnen stijgen, redelijkerwijs), niet-beïnvloedbare kosten en direct beïnvloedbare kosten. Dit heb ik uitgemiddeld over de afgelopen jaren, behalve daar waar de werkelijke kosten werkelijk anders zijn. Zo heeft het geen zin om te kijken naar de hypotheek van mijn vorige woning en dat mee te middelen. Ook heeft de kinderopvangkosten van 2017 weinig invloed op de kosten van 2021. Het zou het gemiddelde wel drukken, maar niets toevoegen.

Allereerst kijk ik naar de vaste kosten. Dit zijn mijn hypotheek, de private-lease-auto-die-veel-te-duur-is en de kosten voor mijn studielening:
Hypotheek: 1199 EUR (rente + aflossing)
Auto: 664,32 EUR
Studielening: 162,20 EUR
Totaal: 2025,20 EUR

Deze kosten zijn contractueel vastgelegd: de rente van de studielening ligt vast tot deze is afgelost, de autokosten zijn bepaald en de hypotheek ligt vast.

De volgende categorie zijn de niet-beïnvloedbare kosten. Dit is wellicht niet de beste term, want ze zijn wel degelijk te beïnvloeden. De hoofdmoot wordt bepaald door kinderopvang en we kunnen er voor kiezen om dit te beëindigen. Maar dat is niet evident en vergt enkele maanden. Ook de Nuts-kosten zoals deze in dit overzicht staan zijn te beïnvloeden. Dit is namelijk een combinatie van kabeltv, internet, gemeentelijke belastingen, energie en water. Allemaal kosten die te beïnvloeden zijn, behalve de gemeentelijke belastingen (muv. afvalstofheffing en hondenbelasting).

Kinderopvang: 1044,03 EUR
Nuts: 267,03 EUR
Verzekeringen: 102,86 EUR
Sporten (zwemles): 60 EUR
Totaal: 1473,91 EUR

De laatste categorie is het meest interessant: de direct beïnvloedbare kosten. Dat zijn dingen waarvan ik op ieder moment kan bepalen of ik ze wel of niet koop. Brandstof, hondenvoer, horeca, etc. Een minimum hiervan is wel nodig, maar kan gedeeltelijk geschrapt worden of uitgesteld.

Brandstof: 160 EUR
Diversen: 361,7 EUR (incl. woningonderhoud)
Honden: 91,1 EUR
Horeca: 193,2 EUR
Kapper: 18,4 EUR
Kleding: 158,5 EUR
Levensonderhoud: 639,3 EUR
Vakantie: 250 EUR
Zakgeld: 350 EUR
Totaal: 2222,11 EUR

Bovenstaande houdt het volgende in:
Omstreeks 36% van mijn kosten zijn niet onderhevig aan inflatie. iets meer dan 26% is direct onderhevig aan inflatie en niet aan te pakken zonder grote familiaire concessies zoals het beëindigen van de kinderopvang.
Blijft over een stuk van bijna 40% aan kosten (39,42% om exact te zijn) welke direct beïnvloedbaar zijn.

“Hedging” inflatie

De gemiddelde inflatie drukt op de koopkracht, maar slechts op 64% van mijn totale kosten. Een belangrijk deel is ongevoelig. Dit is als het ware een “inflatie-hedge”: doordat zij niet meestijgen met het inflatie-niveau, telt de rest minder zwaar. Dat werkt als volgt:
3696,02 EUR van mijn maandelijkse uitgaven zijn gevoelig voor inflatie. Als deze kosten met 4% per jaar stijgen hebben we het over een stijging tot 3843,86 EUR ofwel 147,84 EUR per maand. Dit brengt echter de gemiddelde inflatie op mijn uitgaven tot 2,6 % (want 147,74 op de oorspronkelijke 5637,6 EUR = 2,6%.

Maar ik heb nog een belangrijke hedge: mijn energielasten. Deze staan in bovenstaande kosten (onder “nuts”) voor 86 EUR per maand, maar zijn feitelijk 0 EUR omdat ik netto-leverancier ben. Ook al stijgen deze kosten, voor mij stijgen ze niet, althans voorlopig niet. Dit maakt de gevoeligheid voor prijsstijgingen nog iets kleiner. Ook zijn er andere “hedges” tegen inflatie: kinderopvangtoeslag stijgt bijvoorbeeld mee met de stijgingen in de kinderopvangkosten, waardoor prijsstijgingen daar niet zoveel pijn doen.

De grootste crux zit in kosten die niet beïnvloedbaar zijn maar wel gemaakt moeten worden: (zorg)verzekeringen, lokale belastingen en kosten voor voedsel. Op dat laatste kun je bezuinigen, maar eten moet je toch. Op de eerste 2 heb je nauwelijks tot geen invloed. In mijn geval zijn deze categoriën goed voor bijna 18% (17,84%) van de totale kosten in mijn huishouden. Een stijging van 4% op deze kosten brengt het geheel op 18,6%.

Lagere inkomens zijn gevoeliger

Des te lager je inkomen is, des te groter is de impact van een stijging van kosten. Niet alleen in absolute getallen (40 EUR overhouden of tekort komen per maand scheelt 1000 EUR per jaar!), maar ook in percentages. Ook lagere inkomens zijn naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 1000 EUR per maand kwijt aan voedsel, lokale belastingen en (zorg)verzekeringen in een vergelijkbare gezinssituatie.

Echter, als dit gezin in een sociale huurwoning woont (max. 750 EUR per maand) en geen honden heeft of dure private-leaseauto, dan is dit percentage reeds opgelopen tot 22.9%.
Een stijging met 40 EUR (de eerder genoemde 4%) betekent dat de onvermijdbare kosten (eten, verzekeringen & lokale belastingen/nuts) toenemen tot 23.8% van de totale uitgaven. Met daarbij de aantekening dat de huur wél meestijgt met de inflatie, waar een hypotheek dit niet doet!

Spaarpercentage 2020 – volgens de Uitklokken-methode

Blogger Uitklokken heeft een mooie manier van presenteren van zijn spaarpercentage. En speciaal voor deze gelegenheid, ga ik het op dezelfde manier presenteren.

SoortInkomsten netto
Salaris (gezamenlijk)€ 86.247,34
Jaarlijkse teruggave belastingdienst + kinderopvangtoeslag & kinderbijslag€ 12.982,00
Totaal€ 99.229,34
Geconverteerde PBW (Snor alleen)€ 6.660
Totaal inclusief PBW€105.889,34

Sommige beleggingen doen wij niet, althans, heb ik niet gecategoriseerd. De beleggingen van de kinderen vallen bijvoorbeeld in deze categorie. Alle beleggingen van de kinderen zijn overigens wel “groen”. Die van ons niet per se. Maar met 1 elektrische auto, 1 plug-in hybride (allebei lease, de 1 zakelijk, de ander privé) en 32 zonnepanelen heb ik in 2019 al een aardige bijdrage geleverd.

SoortNettoSparenSparen zonder PBW
Premie hypotheek (annuitair)€ 5.179,704,89%5,22%
Extra inleg hypotheek€ 2.836,002,68%2,86%
Spaarrekeningen€ 16.794,0015,86%16,92%
Gewoon beleggen€ 4.268,004,03%4,3%
Geconverteerde PBW€ 6.660,006,29% 
Totaal 33,75%29,3%
Gecorrigeerde tabel met dank aan Geld-is-Tijd in de comments 🙂

Ik hoop dat ik alle formules correct heb. Het inkomen is ons gezamenlijke netto-inkomen. Voor de pensioenbijdrage heb ik alleen mijn pensioenbijdrage genomen. Ik heb namelijk een persoonlijke pensioenpot, mijn Lieftallige Echtgenote niet. Zij heeft een collectief pensioen en het is dus niet “haar” geld. De bijdrage is relatief ten opzichte van mijn inkomen bescheiden, maar dat komt ook door mijn relatief lage leeftijd. Ik ben pas 35 en daarmee is de staffel vrij laag. De pensioenkosten (en dus bijdrage van de werkgever) wordt steeds hoger naarmate je ouder wordt (in blokken van 5 jaar).

Bovenstaande situatie geldt voor een gezin met 2 jonge kinderen en de derde onderweg. Afgelopen jaar hebben we ook ruim 8000 EUR uitgegeven aan ons huis, en een dure vakantie met de camper gehad. Al met al ben ik zeker niet ontevreden met gemiddeld ~30% per maand.

In 2021 zal het uitkomen op ongeveer 0%: we hebben verbouwingsplannen (dakkapel van 9 meter, een nieuwe keuken en een warmtepomp + zonneboiler). Dat is bij elkaar ongeveer net zo duur als wat we jaarlijks overhouden. Maar gelukkig hebben we het wel gespaard en hoeven we dus niet te lenen. Het is overigens goed mogelijk dat we de dakkapel niet mogen plaatsen. In dat geval besparen we een kleine 10.000 EUR en is het spaarpercentage dus ongeveer 10%.

Uitgaven december

In huize Geldsnor houden wij elke maand een bijeenkomst over onze financiën: wat hebben we uitgegeven de afgelopen maand, wat is er aan inkomsten binnengekomen en wat hebben we derhalve overgehouden?

In november maakte ik een verwachting voor de maand december. Dit was nogal summier: ik had verwacht relatief weinig uit te gaan geven. Dat is niet gelukt. De oorzaken waren zeer eenvoudig: we moesten de constructeur betalen voor de constructie-tekeningen voor de dakkapel en mijn vrouw moest iets betalen voor haar werk wat ze pas deze maand terugkrijgt. Dit in combinatie met een zeer grote creditcard rekening (fietstrainer, vakantie-aanbetaling en iets voor het werk, wat ik ook terugbetaald heb gekregen in december) maakt dat het een zeer dure maand was. Er ging ruim 8600 EUR van onze rekeningen de economie in…

Op het gebied van “asset management” was december een matige maand. De beleggingen werden nauwelijks meer waard. Maar dat is gezien de bizarre stijgingen in november ook niet zo gek.

Lees meer

Een meevaller waar ik niet blij mee ben…

Tsjonge. Kregen we toch een financiële meevaller vorige week zeg. Eentje waar ik absoluut NIET blij mee ben! We waren immers voornemens om volgend jaar een dakkapel te plaatsen op zolder. Helaas is besloten door de gemeente dat wij hiervoor geen vergunning krijgen. Het heeft iets te maken met de vorm van onze woning (die is niet standaard) en de ligging tov. de straat.

Enfin, daar komen we wel overheen, maar het is wel balen. Daar gaat onze makkelijke uitbreiding van de woonruimte (en ~20.000 EUR)
Wel kreeg ik nog een meevaller, namelijk een loonsverhoging. Dit is slechts 2%, maar wie het kleine niet eert komt vast niet uit Weert! Aan de andere kant is het toch bijna 100 EUR per maand netto.

Ik wens iedereen een fijn Oud & Nieuw!