De dood: wat is de invloed op je financiën?

Geldsnor!

Vergeef me deze wat macabere titel. En tegenstrijdig, tegelijkertijd. Immers, als je zelf bent overleden, heb je niet zoveel meer aan je financiën. En nee, er is niemand overleden die ik ken. Maar het is wél belangrijk om over na te denken: wat gebeurt er als ik zou sterven?

Uiteraard heb ik alles vastgelegd in testamenten. Leuk en aardig dát het geregeld is. En ook wát er geregeld is. Alleen is dat een zogenaamde “kwalitatieve omschrijving”. Het beantwoord dus niet meer dan de vraag wat er geregeld is. Niet wat de invloed daarvan is.

Wat is er allemaal geregeld, als ik overlijd?

In ons testament staat dat alle bezittingen en schulden overgaan op de langstlevende van ons: in dit geval mijn Lieftallige Echtgenote. Als zij ook overlijdt, vervalt alles aan de kinderen. Het voogdijschap gaat naar onze Beste Vriendin, tevens woonachtig in hetzelfde dorp. De financiële bewindvoering gaat in eerste instantie naar Schoonmoeder, alvorens naar Schoonvader, Vader en Moeder zal gaan (allen in volgorde van eventuele aanwezigheid op deze aardbol).
Als we met z’n allen ten onder gaan, dan vervalt onze hele erfenis aan ouders (mits aanwezig), en anders aan de broertjes van Lieftallige Echtgenote. Mijn broer en zussen zijn zeer nadrukkelijk uitgesloten van enige erfenis.

Voor de rest van dit blogpostje gaan we uit van de situatie dat ik overlijd. De rest van de scenario’s blijft achterwege tenzij anders genoemd.
Los van het testament, zal ook mijn arbeidsovereenkomst komen te vervallen, alsmede het recht op de lease-auto. Tevens zal in principe onze private-lease auto geretourneerd moeten worden.
Maar, we hebben ook een overlijdensrisico-verzekering. Rare naam, het risico op overlijden is immers 100%. Maar het zal wel het overlijdensrisico op een bepaald moment zijn. De overlijdensrisico-verzekering is belangrijk: die is alleen van toepassing op mijn overlijden. Als mijn Lieftallige Echtgenote overlijdt heb ik botte pech: ik kan de lasten in mijn eentje eenvoudig opbrengen. Andersom niet per se.

Kwantitatief: wat zou het allemaal inhouden?

De hypotheek van Huize Geldsnor is 48% aflossingsvrij en 52% annuïtair. Die verhouding wordt natuurlijk steeds iets anders. Momenteel bedraagt de schuld minder dan 400.000 EUR.
Mijn overlijdensrisicoverzekering is hypotheek gerelateerd en dekt 375.000 EUR. Met andere woorden: als ik overlijd keert deze verzekering maximaal 375.000 EUR ten behoeve van de aflossing van de hypotheek. Ergo: Lieftallige Echtgenote blijft achter met een vrijwel afbetaalde woning.

Natuurlijk hebben we ook nog het geval “nabestaandenpensioen”. Als ik zou overlijden krijgt zowel echtgenote als ieder van de kinderen jaarlijks een bedrag.

Voor Lieftallige Echtgenote is dit: 37.000 EUR per jaar (tot ze pensioengerechtigde leeftijd bereikt, daarna 21.000 EUR).
Voor de kinderen: 4105 EUR per jaar, per kind tot ze 18 zijn.

Beide bedragen zijn van toepassing voor zo lang ik werk. Als ik niet meer werk voor mijn werkgever, dan wordt het aanzienlijk minder. Dat is een risico om rekening mee te houden: ontslag nemen zonder reeds een goed lopend bedrijf of andere baan te hebben is zeer risicovol. Mijn nabestaandenpensioen is namelijk opgebouwd op basis van risico: als ik wissel vervalt het (en moet je dus zorgen dat je een equivalent opbouwt).

Een uitvaartverzekering heb ik niet. Vrouwlief ook niet. We hebben voldoende achter de hand om dit zelf te betalen, of eventuele achterblijvers dit te laten betalen.

Wel heb ik nog een persoonlijke schuld: de studieschuld. Die betalen we uiteraard zo traag mogelijk af: de rente is 0.0% en voor onze hypotheek is het volstrekt irrelevant. Het zou wel een positieve cashflow opleveren. Maar dan moet ik wel eerst die 10.500 EUR neerleggen, en daar kunnen we nuttiger dingen mee doen. Dus zo lang die rente op 0 staat (of onder de 2%), dan hou ik de studieschuld zo lang mogelijk vast. Het is tevens een mooi stukje “ballast” in Box 3: ons eigen vermogen wordt er lager van. Het lijkt me de meest ideale schuld die je kunt bedenken.
Maar goed: stel ik overlijd. Watskeburt met de studieschuld? Die vervalt. Die wordt niet verhaald op partners of andere erfgenamen.

Conclusie: goed geregeld

Uiteraard hoop ik dat mijn nabestaanden hier nooit over na hoeven te denken. Er is dan al genoeg geregel en, naar ik aanneem, enig verdriet. Maar ik ben blij dat ze de financiële vrijheid hebben om dan geen hypotheek meer te hebben.

Ze bespaart per maand:
1130 EUR op de hypotheek
13,86 EUR op de overlijdensrisico-verzekering (immers, een dode hoeft geen premie te betalen)
150 EUR op “mijn zakgeld”
89,25 EUR op mijn ziektekostenverzekering
200 EUR aan eten
665 EUR aan de auto (maar moet er wel ergens 1 van terug zien te halen).
Totaal: 2248,11 EUR

Qua inkomsten gaat ze er natuurlijk wel op achteruit.
Ten eerste vervalt mijn inkomen (wat op fulltime basis zo’n 4800 EUR netto per maand is). Dit zakt naar 3000 EUR bruto per maand. Omdat dit inkomsten zijn, wordt het bij haar inkomen opgeteld en valt ze in de hoogste belastingcategorie. Ze houdt er dus maar 2000 EUR van over.
Ten tweede: omdat ik er niet meer zou zijn, vervalt de inkomensafhankelijk combinatiekorting. Hoge inkomens op 1 persoon worden zwaarder belast dan 2 gelijke inkomens.

Al met al zal het geen vetpot zijn, maar komen ze er toch nog begenadigd vanaf. Zeker als je bedenkt dat de kinderen ook nog eens 12.000 EUR per jaar hebben om stuk te slaan…

Tot zover dit lugubere begin van het weekend.

Snor

De Geldsnor, kortweg "De Snor", is een blogger die zich ergens in het midden van zijn 30-ers bevindt. Getrouwd, meerdere kinderen, werkzaam in een boven-modale functie ontdekte hij in oktober van 2019 Het Begrip: Mr. Money Mustache. Nadat hij ALLES gelezen heeft wat MMM gepost heeft, kwam het idee om zelf te bloggen: wat is er in Nederland bereikbaar, in hoeverre wijkt onze positie af van de Amerikaanse mogelijkheden? En wat schetste zijn verbazing: ondanks het feit dat MMM een begrip is, een legende, 1 van de Grote Grondleggers van FIRE, was de website "Geldsnor.nl" nog beschikbaar. Deze naam is een geuzentitel, een eerbetoon zo u blieft.

10 gedachten over “De dood: wat is de invloed op je financiën?”

 1. Ik heb een brus met een psychiatrische ziekte die zeer vervuild leeft en met wie het contact moeizaam is. Mocht deze eerder dan de andere brus en ik overlijden, dan willen we de erfenis weigeren en evenmin het huurhuis uitruimen, maar wel een uitvaart regelen en zelf betalen (er zijn geen voorzieningen voor). We broeden hier wel over, hoe dit het best kan worden geregeld, gesprekken over het onderwerp worden afgekapt.

 2. Per maand:
  2250 lagere lasten
  2000 nabestaanden pensioen echtgenote
  1000 nabestaanden pensioen kinderen
  -4800 inkomen Snor
  ——————
  +450

  Per saldo gaat er volgens mij per maand meer overblijven.

  Fijn dat het goed geregeld is, maar ik twijfel of je dit thuis wel moet vertellen. 😉

 3. Ik ben 8 jaar gelden weduwe geworden en viel meer dan 50% terug in inkomen met twee studerende kinderen thuis. Door zoveel mogelijk vaste lasten te schrappen: hypotheek helemaal aflossen van de overlijdensrisico dekking , motor de deur uit, caravan verkopen 1 auto minder ed was het toch goed te doen. De kinderen waren nog thuis en kregen een wezen uitkering waar ze van gestudeert hebben.
  We waren ieder jaar aan het aflossen en geld wegzetten voor studie maar dat hoefde niet meer.
  Je kan van te voren bijna niet berekenen hoe je uitkomt. Wel is het zaak dat je vrouw genoeg financiele kennis heeft zodat ze weet wat ze kan en moet doen als het zover is.

 4. Dag Geldsnor,
  Moedig om een keer door te rekenen.
  Heb je ook gekeken naar het kindgebonden budget?
  Wellicht heeft je vrouw hier dan recht op. Evenals op (meer) kinderopvangtoeslag.

   1. Dag Snor,
    Zelf met in mijn omgeving met een dergelijke situatie gehad.
    Toen haar partner overleed, wilde ze wat minder gaan werken, omdat de kinderen anders 5 dagen per week opvang /bso nodig hadden. En toen kwam ze wel in aanmerking voor wat kindgebonden budget.
    Laten we hopen, dat je blog slechts theorie mag blijven!

 5. Ik mis de erfbelasting die betaald moet worden. Als die overlijdensrisicoverzekering inderdaad in een klap een groot deel van de hypotheek aflost, dan houdt de fiscus vervolgens braaf hun handje op en kan jouw erfgena(a)m(e) een fors bedrag aftikken wat boven de vrijstelling komt. Det geldt ook voor de erfbelasting over jouw deel van jullie vermogen. Die erfbelasting zou ik dus even doorrekenen. Ik heb het gehad toen mijn vader als laatste van mijn ouders overleed. Ik had het geluk dat mijn vader hun huis een paar maanden voor zijn overlijden had verhuurd. Daardoor werd voor de belastingdienst de waarde aanzienlijk lager en ontliep ik erfbelasting.

  1. De vrijstelling voor erfbelasting van de partner is 672000eur. Dus irrelevant. En uiteraard zijn we onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, waarmee sowieso de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering belasting vrij is. Zij betaald de premie op mijn leven. Dus vandaar buiten beschouwing. Wel scherp opgemerkt, want ik had het niet vermeld.

   1. Prima, dus voor partners is die vrijstelling dan een stuk hoger dan voor mij als kind. En ja, ik spreek uit ervaring, vandaar dat ik het miste in jouw verhaal.

   2. Dat spijt me voor je. Ja, de vrijstelling voor partners is aanzienlijk hoger dan voor kinderen. Bij gelijktijdig overlijden van ons hebben de kinderen dus wél te maken met erfbelasting.
    Wel een interessante kwestie. Stel wij overlijden gelijktijdig. En zij moeten erfbelasting betalen. Zouden ze dit dan betalen over de waarde van het huis, of over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *