WOZ komt er weer aan: +20%

Het is weer die tijd van het jaar: de tijd dat we kunnen uitzien naar de WOZ-waarde van de woning. Kijk ik er naar uit? Ja, zeker wel. Het is een goedkope manier om de risico-opslag in onze hypotheek te verlagen. En een kleinere risico-opslag betekent een lagere rente en dus lagere maandlasten.

Idealiter zou onze woning 27.5% in waarde gestegen moeten zijn. Dan komen we namelijk in de categorie <70%. De waarde van de woningen in onze gemeente was echter met bijna 21% gestegen, dus daar lijken we niet aan te komen.

Nu kan ik wederom bezwaar aantekenen, om de woningwaarde te verhogen. We hebben tenslotte de gehele zolder er bij getrokken en daardoor ongeveer 40m2 aan woonoppervlakte verkregen. De vorige keer leidde dat echter tot wat verwarring bij de amtbenaren en was het allemaal maar lastig. De meeste mensen dienen een bezwaar in om het te verlagen!

Gevolgen voor de (gemeentelijke) lasten

Uiteraard heeft een hogere WOZ-waarde ook zijn nadelen. Het is immers de belastingvoet voor de OZB en watersysteembeheer-heffing. Een hogere waarde leidt tot hogere kosten. Daar kunnen we vrij kort over zijn: een verhoging met 75.000 EUR leidt bij ons tot een maandelijkse lastenverhoging van 7.83 EUR.

Dit valt volstrekt in het niet ten opzichte van de verlaagde rente: dit scheelt 32 EUR per maand!
Maar er bestaat ook zoiets als het eigenwoning-forfait. En die bepaald dat 0.35% van de woningwaarde. Het is dus wat rekenwerk om na te gaan of het voordelig is om bezwaar aan te tekenen.
Ik vermoed van wel: bij dezelfde fictieve 75.000 EUR hebben we het over een toename van het eigenwoning-forfait van 262,50 EUR. En dáárover betaal je grofweg 50% belasting. Netto dus ongeveer 11 EUR per maand.

Conclusie

Nuja, we zullen het gaan zien. Leuk is voor dit jaar dat onze gemeentelijke belastingen lager zijn: de honden zijn er niet meer en dat scheelt bij ons hondenbelasting. Maar ook zijn enkele tarieven verlaagd (de OZB met maar liefst 15%) en andere gelijkgebleven. De enige lasten die gestegen zijn, zijn die van de zuiveringsheffing.

Ook de lasten voor het ledigen van containers is geheel tegen mijn verwachtingen in stabiel gebleven. Het lijkt er op alsof onze gemeente zijn zaakjes op orde heeft. Of de rekening doorschuift naar de toekomst?

Vieze rat!

Zaterdag, 21 januari. We zitten aan de lunch als oudste dochter vol enthousiasme de tuin in wijst. Kijk! Een eekhoorn!

En waarachtig: een bruin beestje rent door de tuin en springt met speels gemak tegen een muur, klimt omhoog en rent over de schutting de heg in.

Lieverd. Dat is geen eekhoorn. Het is een rat. Een volwassen, bruine rat. Nog niet eerder heb ik hier ratten gezien. We hebben geen buren die kippen houden. Maar helaas heb ik de torenvalk ook al een poos niet gezien. Wellicht buren die veel vogels voeren? In ieder geval: er lopen nu regelmatig ratten door de tuin. Of het iedere keer dezelfde is of niet, weet ik niet.

Ik heb wel een val gekocht. Tegen de principes, maar natuurlijke vijanden zijn op kleine schaal niet in staat om een rattenplaag te voorkomen. Gif gebruik ik niet. Mechanisch dood maken is dus eigenlijk de enige optie. Benieuwd of ik er van de week een paar kan vangen. Anders wordt het toch de buks…

En toen was ik werkloos

Al regelmatig heb ik hier geblogd over werk, eigen onderneming en zzpen. De onzekerheden, de struggles maar ook mooie en fijne kanten zoals veel thuis zijn voor en met de kinderen.

Ik had een tijdelijke contract bij een bedrijf aan de andere kant van het land. Zij waren technisch echter veel minder ver dan ze zelf dachten en zonder op de details in te gaan: in overleg hebben we besloten dat mijn komst als, laten we zeggen, een senior manager te vroeg was.

Die opdracht liep gister dus af. Maar ondertussen, vorige week donderdag, belde mijn oud-werkgever dat ze gaan reorganiseren. Ook daar dus einde opdracht. Volstrekt onverwachts, moet ik toegeven.

Nu ben ik dus opeens werkloos. Dat zal vast niet lang duren, maar zorgt wel voor een andere focus op alles. Cognitief kun je weten dat je maanden zonder inkomen kunt. Maar als het dan gaat gebeuren voelt het echt heel anders. Oncomfortabel. Ik ben nog nooit werkloos geweest.

Gelukkig komen we zelfs bij langdurige werkloosheid niet echt in de problemen. Maar ik wil toch zsm weer fulltime werken!

Alternatief voor een Stoov warmtekussen

Mijn Lieftallige Echtgenote is één dezer dagen jarig. En ze heeft (bescheiden) wensen. Dat mag ook wel: we hebben onszelf namelijk al een elektrische kachel cadeau gedaan. Hartstikke leuk en gezellig, maar ik heb toch besloten dat ze een kleinigheidje verdiende :-).

Op de vraag “wat wil je hebben” kwam het antwoord: een elektrische kruik. Jep. Je leest het goed. Daar waar ik eerder al over geschreven heb, al is dat vóór de energiecrisis geweest. Een Stoov. Maar die dingen hebben wel een paar nadeeltjes. Zo zijn ze behoorlijk aan de prijs, en is het een relatief grote beslaglegging op materialen voor een ding als dit.

Maar ik heb een alternatief gevonden. En nee: dit is geen advertorial! Ik heb een elektrische kruik gekocht. Deze vul je met water zoals een gewone kruik (hoewel, er zit een speciaal doseerdopje bij). Maar daarna kun je deze simpelweg verwarmen met een stekker, omdat er een verwarmingselement in zit. Voordeel: het is een stuk goedkoper en eenvoudiger.

Het liefst had ik ‘m een maatje groter gehad: deze is wat klein. Nog beter zou zijn als je niet je handen er in kunt stoppen, maar je voeten. Daar heeft zij (of eigenlijk ik) het meeste last van. Maar goed: het ding werkt, is op tijd geleverd en was relatief goedkoop. Hopelijk helpt het Lieftallige Echtgenote om het warmer te hebben op de bank. Dan kan ik de verwarming een graadje lager zetten 🙂

De plotselinge ophef over salderen en mijn visie hierop

Energie, energieverbruik en salderen zijn natuurlijk stokpaardjes van mij. En ik heb dan ook al meerdere mailtjes gehad met de vraag (of de strekking): Geldsnor, wat vind jij nu van die salderingsregeling en de ophef hierover?

Daar heb ik een lang en, ik hoop, genuanceerd antwoord op. In de eerste plaats zal ik nog even uitleggen wat de salderingsregeling inhoudt, om vervolgens mijn blik en visie hierop te geven.
Een kleine tip van de sluier: de ophef is hypocriet en met het oog op verkiezingen (Provinciale Staten, ofwel Eerste Kamer (indirect)) binnenkort op zijn minst “arbitrair”, maar anderzins “populistisch”. In het slechtste geval getuigen ze van geen enkel inzicht of visie.

(Normaliter plaats ik 1 blogje per dag, maar vanwege de actualiteit heb ik besloten dit toch nú te plaatsen)

De salderingsregeling in het kort en volgens politici

De salderingsregeling is in het leven geroepen als vorm van subsidie voor consumenten om stroom aan het net te leveren die zij produceren met hun zonnepanelen, maar op dat moment niet verbruiken.
De meeste stroom wordt nu eenmaal ’s avonds en in de vroege ochtend verbruikt, en dan is de opbrengst het laagst of afwezig. En overdag zijn de meeste mensen aan het werk.
Deze geleverde elektriciteit wordt later weggestreept tegen de afgenomen elektriciteit. Dit gaat in principe op jaarbasis.
Stel, ik produceer 1000kWh méér in juni dan ik verbruik, dan heb ik een “saldo” van 1000kWh. Als ik in december 1000kWh méér verbruik dan ik produceer, dan wordt dit tegen elkaar weggestreept. In feite is de rekening hiermee 0 EUR.

De Salderingsregeling in werkelijkheid

In werkelijkheid werkt het slechts in grote lijnen zoals bovenstaand. Dit is iets wat de meeste mensen zich niet realiseren. De praktijk is namelijk wel degelijk genuanceerder.
De saldering valt uiteen in 2 delen: het tarief van de energieleverancier en een deel overheidsheffingen op het verbruik: Opslag Duurzame Energie (ODE), Energiebelasting (EB) en BTW. Vanaf 2023 geldt er geen ODE meer en is dit opgenomen in de Energiebelasting (EB).

Een voorbeeld uit de praktijk, namelijk een screenshot van mijn afrekening afgelopen augustus. Uiteraard heb ik mijn EAN-code (aansluitnummer) en leveringsadres verwijderd :-).

Je ziet dat we 3440kWh hebben afgenomen tegen het “normaaltarief” en 8.025kWh tegen het daltarief.
Indirect kun je zien wat we hebben teruggeleverd: we hebben namelijk over “slechts” 4397 kWh EB en ODE betaald. We hebben dus 7068kWh teruggeleverd. Hierover is geen ODE en EB gerekend. Voor de oplettende maar onnadenkende lezer (correctie: de onnadenkende auteur!: de leveringskosten en dergelijke zijn vaste kosten en 2022 was een schrikkeljaar. Vandaar dat het 366 dagen zijn, en niet 365.
Ik ben al terecht gewezen dat het géén schrikkeljaar was, maar de periode is natuurlijk 366 dagen (van 31 juli t/m 1 augustus het jaar er op). Maxima zou hier wel wat over te zeggen hebben!

Nu gaan we kijken naar de tarieven voor teruglevering. Je ziet dat we 4870kWh hebben teruggeleverd tegen normaaltarief en 2198kWh tegen daltarief. Dat valt te verklaren: de meeste productie is immers geleverd overdag. De teruglevering in het daltarief betreft weekend en feestdagen.

Wat valt nu op? Welnu: je verbruik wordt niet zomaar tegen elkaar weggestreept. De ODE & EB wordt direct weggestreept, en voor de rest krijg je het gecontracteerde tarief inclusief BTW terug.

In feite is het dus zo dat wat in de volksmond eenvoudig “salderen” genoemd wordt, in 2 delen uiteen valt. Namelijk het overheidsdeel en het leveranciersgedeelte.

Dit levert perverse prikkels op!

Hier schuilt een deel van het probleem. Want ook met de huidige salderingsregeling heb je een profijt van dit dag/nachttarief. Je hebt een prikkel om overdag zo min mogelijk elektriciteit te verbruiken, en dit te verplaatsen naar de nacht. Dit probleem is nog niet zo groot met een “spread” in de prijs zoals dit op ons oude contract het geval was. Het was immers slechts 1.31ct per kWh. Een verschil van 91.70 EUR op onze rekening.

Maar stel nu dat we hetzelfde plaatje opnieuw schieten, maar met de huidige tarieven. Deze zijn veel hoger, dus het totaalbedrag is hoger.

De prikkel om nu overdag zo min mogelijk te gebruiken en in het daltarief zoveel mogelijk is nu wel erg groot:

Let op dat in bovenstaande berekening het totaalverbruik identiek is gebleven. Maar als met een voldoende groot accupakket (dit is zuiver ter illustratie, want helemaal werken gaat het in de praktijk niet zomaar) ik geen stroom meer op hoogtarief af hoef te nemen en alles naar de nacht kan verplaatsen…Dan belast ik het stroomnet maximaal overdag én ’s nachts. Er is geen enkele financiële prikkel om de elektriciteit direct te verbruiken. Sterker nog: geheel in tegendeel.

Let op dat dit de situatie is zoals deze nu voor veel mensen geldig is! Je krijgt méér terug voor je normaaltarief-stroom dan dat je voor je daltarief betaalt.

De problematiek hier omheen

De praktijk is echter dat op momenten dat de zonnestroom volop beschikbaar is, de energieleverancier daar niet veel voor krijgt. Maar contractueel zijn ze wel gebonden om dit op een ander moment aan jou te leveren. Niet eens per se tegen hetzelfde tarief dus: dit kan ook een hoger tarief zijn dan het tarief wat je zelf hebt teruggekregen.

Renske Leijten (SP) noemt vandaag in het AD dat de huidige voorstellen alleen goed zijn voor de energieleveranciers. Daar heeft ze een punt, maar wel een kleintje. De energieleverancier moet hiervoor namelijk wel geld in kas houden. En risico’s afdekken, voor de momenten dat de energie wel wordt afgenomen en niet goedkoop te verkrijgen is. Ik heb in een eerder blog verwezen naar appels: je kweekt appels en die komen allemaal tegelijkertijd op de markt. Die is verzadigd en je raakt ze aan de straatstenen niet kwijt. Jouw groenteboer koopt de appels toch, en bewaard ze voor (letterlijk) een Rainy Day.
Als die regenachtige dag komt, wil je die appels weer ophalen. Tegen dezelfde prijs als waarvoor je ze geleverd hebt. De opslag van deze appels komt voor hun rekening; jij krijgt ze gewoon terug.
Is dat eerlijk? Is dat een goed verdienmodel om zo goedkoop en betrouwbaar mogelijk appels te leveren? Of hoe moeten ze die risico’s afdekken?
Het enige verschil met appels is het feit dat je appels wél kunt bewaren en grote hoeveelheden elektriciteit niet. Die moet verbruikt worden op het moment dat ze geproduceerd worden. Een deel ervan kun je (met verliezen) opslaan in accu’s, maar dat is marginaal. Je kunt er geen appelmoes of appelsap van maken.

Uiteindelijk leidt dit tot hogere prijzen

Dankzij de zonnestroom (en ook windenergie) is de volatiliteit van de energiemarkten enorm groot. En des te groter de volatiliteit, des te groter de risico’s.
Ik ben er dus een voorstander van om een prikkel in te bouwen dat mensen hun eigen stroom direct verbruiken. Hiermee is het net minder belast, vallen omvormers niet uit (of minder) en is de volatiliteit kleiner. Een kleinere volatiliteit kan wél leiden tot lagere prijzen.

Ook ben ik voorstander van PV-systemen (zonnepanelen) zó in te richten dat ze juist in de donkere maanden maximaal produceren. Juist dán hebben we behoefte aan energie, die je bovendien veel beter kunt bufferen dan in de zomer: een warmtepomp is een uitstekende buffer voor zonne-energie. Je zet het om in thermische energie (warmte) en die wordt in de wintermaanden uitstekend benut.
We moeten dan maar voor lief nemen dat we in de lente (meer nog dan in de zomer!) af en toe uitvallende omvormers hebben. Als er geen vraag naar je product is, hoef je het niet te leveren. Zo werkt het nu eenmaal.

Oplossingen zijn eenvoudig

Mocht de politiek toch vast willen houden aan een stimulans voor ons, de zonnepanelenbezitters, dan is de oplossing eenvoudig. Die begint met begrijpen waar ze het over hebben. Er is geen sprake van rechtstreekse verrekening zoals ik bovenstaand heb aangetoond. Het verbruik wordt verrekend op basis van de tarieven. Dit is zo, en zal zo blijven.
Het enige wat speelt is de energiebelasting. Een relatief eenvoudige keuze zou dus zijn om de energiebelasting nog wél te verrekenen. Hiermee blijft een prikkel van 15ct per kWh in stand, plus nog het tarief waar je tegen teruglevert. Dat moet dan een “eerlijke vergoeding” zijn, die mi. afhankelijk moet zijn van de op dat moment geldende tarieven. Als de tarieven hoog zijn (en er dus weinig hernieuwbare elektriciteit is) krijg je véél terug, en bij lage tarieven weinig tot niets.
Vandaar dat ik een groot voorstander ben van de dynamische tarieven, waar bovenstaande al plaatsvindt. Dat is dus bewezen niet zo complex.

Daarmee blijft de terugverdientijd gunstig: de totale productiekosten voor een kWh elektriciteit op een daksysteem zoals het mijne ligt onder de 5ct per kWh. Daar altijd 15ct voor krijgen (door geen EB & BTW te betalen) is dus altijd gunstig!

Last but not least: de timing

De timing van dit debat vind ik curieus. Niet zozeer van het debat zelf. Maar laten we wel wezen: dit speelt al jaren. En het is al jaren bekend dat vanaf 2025 (na 5 jaar uitstel!) de salderingsregeling wordt uitgekleed.
Het is opportunistisch om daar nu een mening over te vormen, met de gotspe dat het oneerlijk is. Notabene van de meest linkse partijen, en inspelend op een onderbuikgevoel van oneerlijkheid en onbetrouwbare overheid. Juist als het niet afgeschaft wordt, is de Overheid onbetrouwbaar. Want dit is helemaal geen nieuw dossier.
Maar zoals gezegd: er zijn verkiezingen in maart en dat heeft er ongetwijfeld iets mee te maken.

Plus500, ’s werelds irritantste “broker”

Af en toe kijk ik iets via een live-verbinding. Nog steeds gestreamed, maar wel “live”. Met reclames dus, soms…En regelmatig kom de ik de reclame van Plus500 tegen. “Dat is handelen, met een plus”, aldus Plus.

Dit doet me denken aan een Ted-talk van Tim Urban, over “uitstellers”. De overeenkomst is hier: de “Instant Gratification Monkey”. Alleen is dit hier aangevuld met hebzucht.
Er wordt gepretendeerd dat Plus500 je een voordeel biedt. En dat je met handelen geld kunt verdienen.

Laten we hier heel kort en makkelijk over zijn: “handelen” is “killing” voor enig rendement. Handelen betekent transactiekosten (al dan niet verborgen) en het achter de spiraal aanlopen. Het is pas interessant als je vantevoren weet wat een aandeel gaat doen. En dat weet niemand. Nuja, ze zijn er wel hoor. Van 1 specifiek aandeel, op 1 moment, weten insiders best wat er gaat gebeuren met het aandeel. Althans, welk nieuws er speelt. Vandaar de stille momenten vóór cijferpublicaties en het verbod op insider-handel en handelen met voorkennis.

In de echte wereld, waar wij allemaal in leven, speelt dit normaliter geen rol. Je moet het doen met het nieuws wat je krijgt, tegelijkertijd met alle anderen die het nieuws krijgen. Waar de slimste koppen niet zelf de beslissingen nemen, maar waar computers al gehandeld hebben voordat jij de link überhaupt geopend hebt. Kansloos ben je dus, althans in de race om de snelste te zijn. Jij bent geen FlowTrader!

Anyway, dat gezegd hebbende: ik ben er ingedoken.

Online CFD handel

Plus500 is een platform voor CFD’s. Op de gehele frontpagina wordt nergens uitgelegd wat CFD’s zijn (het zijn contracts for difference). Wel dat je kunt profiteren van “hefboomwerking”. De hefboomwerking is zeer geschikt voor financiële professionals. Zij werken immers niet met hun eigen geld en krijgen grote bonussen bij grote winst. En een waarschuwing bij een groot verlies. Maar ze spelen niet met hun eigen geld.
Voor gewone stervelingen, die niet spelen met het geld van een ander, is de hefboomwerking alleen geschikt voor mensen die snel rijk willen worden en weigeren te geloven in een snel faillissement. De hefboomwerking gaat immers 2 kanten op en werkt als volgt:

Je gaat handelen voor 10 EUR. En met een hefboomwerking van 30 kun je nu handelen voor 300 EUR. Als die 300 EUR nu 20% stijgt, is de waarde 360 EUR. Het rendement op je eigen vermogen is echter 700%: je 10 EUR inleg is nu 70 EUR waard. Namelijk de 10 EUR oorspronkelijk ingelegd vermogen plus de volledige winst van 60 EUR.

Het nadeel andersom bestaat echter ook: je kunt je volledig inleg kwijt raken. En méér. Als het aandeel waarop gehandeld wordt zakt naar 100, dan ben je geen 10 EUR kwijt, maar 200. Je krijgt een “margin call”, waarbij je het verschil mag bijbetalen. Mogen is uiteraard niet facultatief. Overigens kun je allerlei risico-management tools inzetten en kun je niet meer verliezen dan alles wat op je account staat.

Het is dan ook veelzeggend dat CFD’s in een land als de VS simpelweg verboden zijn. Financieel één van de meest libertarische landen ter wereld.

(Om het geheel nog erger te maken: je kunt betalen met credit card).

Het handelen in CFD’s is werkelijk handelen: het is speculeren op dagniveau of een bepaald product (kan een index, crypto of aandeel zijn, maar ook anderen) stijgt of daalt in waarde. Je verkrijgt niet het aandeel of de asset zelf, en je sluit posities in principe dagelijks.
Maar hier zit dan toch het grootste risico: de margin call. Als je niet bijstort (wanneer de markt zich tegen je keert), worden je posities automatisch gesloten. Niet noodzakelijkerwijs alleen de posities die het verlies veroorzaken. Maar ook alle andere posities kunnen gesloten worden (ook waar winst op zit), om het verlies te dekken. Casino? Alles op rood!

Cyprus SEC

Wat mij echter meteen opvalt bij dit soort bedrijven is hun registratie in Cyprus. Of is het op Cyprus? In ieder geval een “rode vlag” op enkele gebieden. Plus500 is namelijk een bedrijf wat gevestigid is (van oorsprong) in Engeland. Onder de Engelse regelgeving zou Plus500CY ( waar de app onder valt) echter niet zijn toegestaan. De regels zijn te streng. Maar: via een Cypriotisch bedrijf is dit geen probleem. De regelgeving op Cyprus is minder streng (naar verluidt), maar dankzij het EU-lidmaatschap wordt alsnog voldaan aan de MiFID regelgeving. En mogen ze dus overal in de EU hun producten aanbieden. Zonder direct te voldoen aan de eventuele strengere regelgeving van dat land.

Jeuk

Zelf krijg ik jeuk van dit soort constructies en bedrijven. Het toont teveel overeenkomsten met gokken (waar ook al zo bizar veel reclames voor zijn) en pretendeert dat iedereen rijk kan worden, mits je maar hetzelfde doet als alle andere handelaren. Zo werkt de wereld niet.
Ik krijg vooral jeuk van de conflicterende boodschap van de reclames (“iedereen kan rijk worden!”) en de risico-documentatie (“gebruik het niet als inkomen etc”.

Vreselijk! Handel jij via schimmige bedrijven?

Update Project Wadi: subsidie op het afkoppelen van het regenwater

Al eerder heb ik geschreven over ons Project Wadi: het afkoppelen van de hemelwaterafvoer (regen dus) van het riool. De rioolwaterzuivering werkt namelijk beter als het minder verdunt is met ander water wat in principe schoon is. Maar tegelijkertijd zorgt het laten infiltreren van het regenwater voor een nattere bodem en een betere grondwaterspiegel. En niet alleen dat: als de grond natter is, trekt nieuwe regen er beter in dan wanneer deze is dichtgeslagen door de droogte.
En last but not least: regenwormen, insecten, mossen, algen en schimmels gedijen allemaal veel beter bij een vochtigere bodem en het blad van de bomen wordt dus veel sneller afgebroken.

Allemaal winstpunten. Voor sommige mensen zal wellicht ook nog het argument spelen dat je zelf minder hoeft te beregenen. Maar in Huize Geldsnor (of “The Gardens of Geldsnor”) wordt niet beregend. Dus dat maakt voor ons weinig uit. Alleen de planten in potten krijgen water, en dat is condenswater uit de droger of water uit de regenton.

Maar het heeft nog een voordeel: we krijgen er in onze gemeente subsidie voor. 8 EUR per m2, en met 145m2 dakoppervlak is dat een lucratieve business. De kosten zijn namelijk zo hoog als je het zelf wil maken.

Uiteraard zijn er vereisten: mijn opvang moet groot genoeg zijn om een bui van 40mm (40ltr per m2) op te vangen op eigen terrein. Dat is dus bijna 6.000 liter. Dat is geen enkel probleem: ik heb een deel afgekoppeld in de moestuin, en een grote wadi gegraven langs het huis (aan de zijkant) en aan de voorkant. Dat heb ik met elkaar verbonden (zijkanten & voorkant) met pvc-buizen, zodat een eventueel overschot op de ene plek niet resulteert in een overstroming daar, maar dat het 1 grote opvanglocatie is.

Daar past met gemak duizenden liters water in en voldoet aan de eisen. De PVC buizen kosten wel geld; maar nauwelijks. We hergebruiken 100% van de buizen die we van het huis afhalen. Die worden namelijk vervangen door een optisch mooiere variant van zink. Dat past beter bij de woning, esthetisch gezien. Vond vrouwlief. (Kies uw gevecht…)
In totaal zijn we 372 EUR kwijt geweest aan de zinken regenpijpen en bevestigingsmaterialen. Nog een kleine 3 tientjes aan overige materialen zoals de PVC-bochten die ik moest maken onder de grond. En nog een 120 EUR voor een regenton van 300 liter op de oprit.

In totaal hebben we 520 EUR materiaal gekocht voor dit project. En daarvoor mooiere regenpijpen (…) én de hele boel afgekoppeld. En daar krijgen we ruim 1100 EUR voor terug.

Win-win!

Voorschotbedrag februari: de 0 komt in beeld

Voor de vaste lezers is het bekend: Geldsnor heeft een dynamisch energiecontract. Dit betekent dat onze tarieven voor elektriciteit ieder uur anders zijn (letterlijk) en voor gas iedere dag.
Het betekent óók dat ons voorschot iedere maand volstrekt anders is.

In een dynamisch contract werkt dit min of meer als volgt: in de maand januari betaal je het voorschot voor de maand februari. En het werkelijke verbruik van de maand december wordt verrekend met dit voorschot.

En dit is leuk voor deze maand! Want het verbruik was in december lager dan de inschatting, en uiteraard is februari goedkoper dan december. Ik zeg “uiteraard”, maar het is niet direct vanzelfsprekend. Februari kan wel degelijk flink kouder zijn dan december (en is dat gemiddeld genomen ook). Maar februari is ook veel zonniger, waardoor mijn zonnepanelen veel meer opleveren. Dit is echter niet meegenomen in het nieuwe voorschot en is dus een voordeel voor de maand maart (wanneer het werkelijke verbruik van februari wordt verrekend met het voorschot voor april).

Energieverbruik december 2022

In december heeft het een paar keer gevroren en was het aan het begin aan de frisse kant. En op het eind recordwarm. Dit leidde tot een gasverbruik van 80m3, tegen een kostenpost van 1.50 EUR per m3 (excl. energiebelasting). De inschatting was 116m3 tegen 1.54. Dit laatste is slechts 2.6% verschil, maar het verbruik van 36 kuub minder was toch aanzienlijk. Het totale verschil was 56.90 EUR die we dus verrekend krijgen voor februari.

Elektriciteit was nog veel leuker! Ingeschat was een verbruik van 959kWh. De realiteit was 1010kWh. Maar er was ook ingeschat dat we niets zouden terugleveren, en de realiteit was een teruglevering van 103kWh.
Voor de 1010kWh die we afnamen betaalden we gemiddeld 23.6ct, maar voor de teruglevering kregen we per kWh 43.3ct. Qua geldelijke waarde hebben we dus bijna 200kWh gecompenseerd. De inschatting voor het tarief was echter iets meer dan 42ct. Met een realisatie van 23.6ct en een teruglevering op 43ct resulteert dit in een verrekening van meer dan 192 EUR!

Voorschot februari

Het voorschot voor februari is gezet op 109m3, een hoeveelheid die we nog-niet-misschien zullen verstoken. De realiteit zal rond de 20m3 liggen. Het ingeschatte bedrag komt overeen met het prijsplafond.

Voor februari verwacht de energiemaatschappij dat we 884kWh zullen verbruiken. Persoonlijk verwacht ik dat het iets boven de 1000kWh zal liggen, maar dat het kale tarief vér onder de 28ct zal liggen die ze nu inschatten.

We kruipen dus richting de 0

Langzamerhand kruipen we naar de 0, vanwege de manier waarop de voorschotten werken. De volgende rekening volgt in februari, voor de maand maart met de verrekening van januari.
Januari is echter helemaal een super-toffe-maand! Tot op heden is ons verbruik een heerlijke 7ct per kWh, op een inschatting van 46ct. Dit leidde tot een inschatting van 499 EUR voor de maand januari, voor enkel en alleen de elektriciteit. De realiteit is tot nu toe slechts 3 tientjes. We verwachten een verrekening van zeker 400 EUR voor deze maand…

Gas is nog wat spectaculairder, in zekere zin. De inschatting was een volstrekt irreële 121m3, waar ons verbruik t/m de 16e een schamele 11 m3 was. En gegeven het feit dat de inschatting gebaseerd was op een gasprijs die op 1.83 ligt (plus nog 50ct energiebelasting), resulteert ook dit in een verrekening van een kleine 250 EUR.

Ergo: het voorschot voor de maand maart zal rond de 0 liggen of zelfs negatief zijn. En de rest van het jaar (tot oktober) zal de werkelijke rekening (los van de voorschotten) ruim onder nul liggen. Uiteraard gaat dit simpelweg naar een spaarrekening, om hier de dure wintermaanden van te kunnen betalen zonder verrassingen!

Gammel en niet fit

In Huize Geldsnor hebben we wel eens discussies. Vrienden van ons zijn bijvoorbeeld al snel “niet fit”. Waar anderen misschien de term ziek zijn gebruiken. Ik voel me wel eens gammel. En zo hebben we wel eens discussies over de gradaties. Ben je beroerder als je gammel bent of niet fit?

Anyway: wij zijn allebei erg moe. Beetje gammel of niet fit. Zondagavond is dan ook even een avondje om helemaal schuldgevoelvrij op de bank te ploffen en geen poging te doen om wakker te blijven. Lekker met een plaid, gestrekt als een lui letargisch wezen bankzaken doen in 1 van onze favoriete vakantielanden (videoland).

Nu maar hopen dat de kinderen een beetje goed slapen. Die waren ook moe. Of gammel. Of niet fit. In ieder geval niet ziek.

Vandaag dus geen literaire hoogstandjes van mij.

Luisterboeken via de bibliotheek: byebye storytel

Sinds enkele jaren zijn wij lid van de bibliotheek. Wij lezen namelijk erg graag. Maar we zijn ook relatief veel onderweg, en dan luisteren we podcasts (Lieftallige Echtgenote) of luisterboeken.

Dit deden we via storytel. Een prachtige app, met heel veel aanbod. Maar, ook 13 euro per maand. En dat is weer een dikke 150 euro per jaar. En dat is best veel geld.

Op zich is dit het waard. Maar: je kunt ook naar boeken luisteren via de bibliotheek-app. Gratis bij het lidmaatschap van iets meer dan 50 euro per jaar welke we toch al hebben.

Deze week hebben we de daad bij het woord gevoegd: storytel is opgezegd. De besparing wordt automatisch naar een potje geschreven voor een spaardoel van Vrouwlief. Kleine beetjes!