Savings rate & netto-inkomen

Geldsnor!

Omdat het begrip “savings rate” & netto-inkomen van essentiaal belang zijn, licht ik in dit artikel mijn definities toe. In de basis lijken deze begrippen heel eenvoudig: het een is het geld wat je netto verdient en het ander is het geld wat je overhoudt aan het eind van de maand. Simpel!

Of toch niet? Ik versta een aantal dingen (specifiek voor mijn situatie) onder netto-inkomen:

  • Salaris
  • Kinderbijslag
  • Nivellerende belastingmaatregelen zoals in ons geval kinderopvangtoeslag & belastingteruggave.

Salaris

Salaris is het geld wat we verdienen met ons werk. 1 fulltime-baan en 1 parttime baan. Hierin zitten uiteraard dingen verwerkt zoals in mijn geval een lease-auto (en dus bijtelling) en pensioenpremies (en die worden netto ingehouden van je brutoloon). In het geval van mijn Lieftallige Echtgenote (LE) is het nog iets complexer: in haar geval wordt niet alleen pensioen ingehouden (en uiteraard allerhande extra dingetjes) maar óók haar zorgverzekeringspremie. Om tot een netto-inkomen te komen voor mijn doeleinden, kom ik op de volgende rekensom:
Netto-inkomen = Netto-salaris + pensioenpremie werknemerdeel + pensioenpremie werkgeversdeel + vakantiegeld + eindejaarsuitkering.

Kinderbijslag

Ieder kwartaal krijgen we kinderbijslag. Dit is een vastgesteld bedrag voor bepaalde leeftijden en bedraagt op jaarbasis voor 2 kinderen 1772 EUR.

Kinderopvangtoeslag & belastingteruggave

Onze kinderen gaan 2 dagen per week naar de kinderopvang / BSO. En kinderopvang is duur, maar wordt via een zeer complex systeem genivelleerd. Mensen met een hoog inkomen krijgen minder geld terug. Kinderopvang kost >1100 EUR per maand in ons geval en we krijgen een kleine 500 EUR terug. Ik plaats dit echter onder inkomen, omdat het een belastingmaatregel is met nivellerende werking. Idem dito voor de hypotheekrente-aftrek: we hebben een koopwoning met hypotheek en mogen deze dus aftrekken van onze inkomsten. Daarmee worden onze netto-inkomsten hoger.

Savings rate: definitie

Mijn definitie van savings rate: al het geld wat, al dan niet automatisch beheerd, niet geconsumeerd wordt. Ergo, het gaat niet op, maar ergens heen waar het je toekomstige financiële situatie verbetert. Zo tel ik bijvoorbeeld het volgende tot savings rate:

  • Ingehouden pensioenpremie (werknemersdeel én werkgeversdeel
  • Aflossingen op leningen (dus niet de rente)
  • Spaargeld
  • Beleggingen zoals aandelen, obligaties ed.

Bovenstaande draagt allemaal bij aan je financiële onafhankelijkheid en verbetering van je positie. Er is wel een groot verschil tussen de diverse posten, maar daar ga ik hier nu nog even niet op in.

Onze savings rate bedraagt dit jaar tot nu toe 34.7%.
Deze definitie zal ik blijven hanteren in dit blog.

Snor

De Geldsnor, kortweg "De Snor", is een blogger die zich ergens in het midden van zijn 30-ers bevindt. Getrouwd, meerdere kinderen, werkzaam in een boven-modale functie ontdekte hij in oktober van 2019 Het Begrip: Mr. Money Mustache. Nadat hij ALLES gelezen heeft wat MMM gepost heeft, kwam het idee om zelf te bloggen: wat is er in Nederland bereikbaar, in hoeverre wijkt onze positie af van de Amerikaanse mogelijkheden? En wat schetste zijn verbazing: ondanks het feit dat MMM een begrip is, een legende, 1 van de Grote Grondleggers van FIRE, was de website "Geldsnor.nl" nog beschikbaar. Deze naam is een geuzentitel, een eerbetoon zo u blieft.