Totale uitgaven 2012-2019

Geldsnor!

In de periode 2012-2019 is er heel veel veranderd bij ons: we hebben 2 kinderen gekregen, mijn vrouw is iets minder gaan werken, we hebben nieuwere auto’s en een groter huis gekocht. Een beetje “lifestyle-creep” dus. Maar we hebben ook heel veel verbouwd en onze kosten zijn natuurlijk door de kinderopvang flink toegenomen. Hoe ziet het totaalplaatje er nu uit?

Om dit te bekijken heb ik een aantal posten weggelaten: de kinderopvang, maar ook de kosten voor verbouwingen. Immers, als er geen geld zou zijn of geen behoefte meer is, dan hoeven we niet te verbouwen en hebben we geen kinderopvang nodig. Hieruit blijkt dat onze kosten eigenlijk vrijwel hetzelfde zijn gebleven. De kosten voor levensonderhoud zijn flink gestegen, maar op een aantal andere dingen zijn we gewoon beter gaan letten. Ons nieuwe huis bijvoorbeeld is per maand goedkoper dan het oude: de rente is veel lager, er wordt afgelost en de energierekening is netto 0 EUR per jaar. Vanaf midden 2019 zit in het stuk “woonkosten” dus ook ongeveer 5.000 EUR per jaar aan hypotheekaflossing (los van extra aflossingen).

Onderstaande grafiek is wellicht minstens zo interessant. We zijn minder gaan werken, maar ook meer gaan verdienen. We (zaten) zitten relatief aan het begin van onze carrière, dus die stappen zijn vrij groot. Los van CAO verhogingen bij mijn echtgenote, geldt daar ook nog eens de jaren ervaring mee. Dit betekent voor haar jaarlijks tussen de 4% en 10% loonsverhoging. Mijn loonsprong vond plaats in 2016 en is daarna relatief stabiel gebleven. De blauwe lijn laat de inkomsten zien, de oranje lijn zijn de uitgaven. Zoals je ziet wordt dit gat steeds groter.

Snor

De Geldsnor, kortweg "De Snor", is een blogger die zich ergens in het midden van zijn 30-ers bevindt. Getrouwd, meerdere kinderen, werkzaam in een boven-modale functie ontdekte hij in oktober van 2019 Het Begrip: Mr. Money Mustache. Nadat hij ALLES gelezen heeft wat MMM gepost heeft, kwam het idee om zelf te bloggen: wat is er in Nederland bereikbaar, in hoeverre wijkt onze positie af van de Amerikaanse mogelijkheden? En wat schetste zijn verbazing: ondanks het feit dat MMM een begrip is, een legende, 1 van de Grote Grondleggers van FIRE, was de website "Geldsnor.nl" nog beschikbaar. Deze naam is een geuzentitel, een eerbetoon zo u blieft.