Update: verwarmen met de airco

Geldsnor!

Eerder schreef ik al over mijn experiment om te verwarmen met de airco. Deze is in principe zeer efficiënt bij het verwarmen, omdat deze werkt als warmtepomp. Er gaat dus meer energie de woning in door het winnen van energie uit de lucht, dan dat er verbruikt wordt om de compressor te laten draaien: het principe van de koelkast, maar dan omgekeerd.

Onze woning is voorzien van vloerverwarming, maar in theorie zou verwarmen met de warmtepomp goedkoper moeten zijn. Om dit te benaderen, maak ik gebruik van “m3 per graaddag”. Een graaddag is een dag waarbij de gemiddelde buitentemperatuur lager ligt dan de gemiddelde binnentemperatuur en je dus warmte moet toevoegen om de ruimte op temperatuur te houden.

Bij een ingestelde temperatuur van 20 graden op de thermostaat en een gemiddelde buitentemperatuur van 10 graden, heb je 10 graaddagen (want 20-10=10) te pakken. Bij een gasverbruik van 5m3 op die dag heb je een verbruik van 0.5m3 per graaddag. Uiteraard zijn er correctiefactoren zoals uit hoeveel personen je huishouden bestaat. En Mindergas.nl houdt dit allemaal bij.

Zodoende kan ik vergelijken. Lang verhaal kort: in de periode van 1 t/m 29 oktober 12 uur heb ik 400kwh elektriciteit verbruikt (exclusief de elektrische auto’s). In dezelfde periode vorig jaar 344kwh. Het extra verbruik is dus 56kwh. Gemakshalve ga ik er vanuit dat de rest van ons verbruik gelijk is gebleven en dat deze 56kwh volledig toe te schrijven is aan het verwarmen met de airco. In werkelijkheid ben ik iets meer thuis en was het een vrij duistere maand dus ongetwijfeld heeft dit een kleine invloed gehad.

56kwh elektriciteit kost tegen hoog tarief 56*0.226= 12.66 EUR.
Maar wat heeft mijn gasverbruik gedaan? Want daar wordt het pas interessant! Een kuub gas kost in mijn contract 0.7448 EUR. Een snelle rekensom leert mij dat ik meer dan 17m3 gas bespaard moet hebben om financieel gunstig uit te zijn. De waarheid: we hebben 59m3 gas verstookt. Vorig jaar hebben we in dezelfde periode 77m3 gas verbruikt. Dit is een delta van 18m3.

Maar, dit is natuurlijk niet te vergelijken. Oktober 2019 was namelijk aanzienlijk záchter dan oktober 2020. Over dezelfde dagen gemeten had oktober 2019 slechts 206 graaddagen, tegen 241 in 2020.

De eerlijke som is dus: kijken naar het aantal m3 per graaddag.
2019: 0,236m3/graaddag
2020: 0,126m3/graaddag
Dat is een verschil van 46.4%, genormaliseerd tegen dezelfde parameters. Het enige significante verschil is de wijze van verwarmen. Nu kan ik dus uitrekenen hoeveel ik werkelijk bespaard heb: het bespaarde gas is namelijk het verschil tussen wat ik verstookt heb (0,126 * 241) en verstookt zóu hebben (0,236 * 241). Dit is respectievelijk 30,36m3 en 56,88m3. Het verschil is dus 26,52m3. Een besparing van 19.74 EUR aan gas, tegen een hoger elektriciteitsverbruik van 12.66 EUR. Totaal: 7.09 EUR

Winst in CO2 uitstoot

Als linkse boomknuffelaar moet ik ook dit uitrekenen. 1m3 gas levert bij verbranding 1.89kg CO2 op. Een kleine 50kg dus voor 26,5m3 gas. Het produceren van elektriciteit in de Nederlandse energiemix had een grid-intensiteit in oktober van ongeveer 340 gram overdag. Door de extra 56kwh te produceren is dus 19kg CO2 vrijgekomen.

Dit even los van het feit dat ik zelfvoorzienend ben in mijn elektriciteitsverbruik. Ik produceer > 10.000kwh elektriciteit per jaar (en die kost mij dus ook eigenlijk geen 0.226 EUR, ik lever namelijk netto terug tegen 0.11 EUR, wat de winst nog 7 EUR groter maakt). Maar als ik het niet zelf zou verbruiken, dan zouden de buren of hun buren het wel verbruiken. Vandaar dit “verdringingsprincipe”.

Conclusie: we gaan hier de hele winter mee door. Het gasverbruik is in de maand oktober aanzienlijk verlaagd tov. vorig jaar en er is geen enkele reden waarom ik niet hetzelfde principe in de wintermaanden kan gebruiken. Het levert mij geld op (toch tientjes per jaar) én milieuwinst (want 62% minder CO2-uitstoot!).

(aankomend weekend zijn we niet thuis, vandaar dat ik dit op de 29e doe. Vanaf morgenochtend gaat de thermostaat op “vakantiestand”)

Snor

De Geldsnor, kortweg "De Snor", is een blogger die zich ergens in het midden van zijn 30-ers bevindt. Getrouwd, meerdere kinderen, werkzaam in een boven-modale functie ontdekte hij in oktober van 2019 Het Begrip: Mr. Money Mustache. Nadat hij ALLES gelezen heeft wat MMM gepost heeft, kwam het idee om zelf te bloggen: wat is er in Nederland bereikbaar, in hoeverre wijkt onze positie af van de Amerikaanse mogelijkheden? En wat schetste zijn verbazing: ondanks het feit dat MMM een begrip is, een legende, 1 van de Grote Grondleggers van FIRE, was de website "Geldsnor.nl" nog beschikbaar. Deze naam is een geuzentitel, een eerbetoon zo u blieft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *