Voorschotbedrag februari: de 0 komt in beeld

Geldsnor!

Voor de vaste lezers is het bekend: Geldsnor heeft een dynamisch energiecontract. Dit betekent dat onze tarieven voor elektriciteit ieder uur anders zijn (letterlijk) en voor gas iedere dag.
Het betekent óók dat ons voorschot iedere maand volstrekt anders is.

In een dynamisch contract werkt dit min of meer als volgt: in de maand januari betaal je het voorschot voor de maand februari. En het werkelijke verbruik van de maand december wordt verrekend met dit voorschot.

En dit is leuk voor deze maand! Want het verbruik was in december lager dan de inschatting, en uiteraard is februari goedkoper dan december. Ik zeg “uiteraard”, maar het is niet direct vanzelfsprekend. Februari kan wel degelijk flink kouder zijn dan december (en is dat gemiddeld genomen ook). Maar februari is ook veel zonniger, waardoor mijn zonnepanelen veel meer opleveren. Dit is echter niet meegenomen in het nieuwe voorschot en is dus een voordeel voor de maand maart (wanneer het werkelijke verbruik van februari wordt verrekend met het voorschot voor april).

Energieverbruik december 2022

In december heeft het een paar keer gevroren en was het aan het begin aan de frisse kant. En op het eind recordwarm. Dit leidde tot een gasverbruik van 80m3, tegen een kostenpost van 1.50 EUR per m3 (excl. energiebelasting). De inschatting was 116m3 tegen 1.54. Dit laatste is slechts 2.6% verschil, maar het verbruik van 36 kuub minder was toch aanzienlijk. Het totale verschil was 56.90 EUR die we dus verrekend krijgen voor februari.

Elektriciteit was nog veel leuker! Ingeschat was een verbruik van 959kWh. De realiteit was 1010kWh. Maar er was ook ingeschat dat we niets zouden terugleveren, en de realiteit was een teruglevering van 103kWh.
Voor de 1010kWh die we afnamen betaalden we gemiddeld 23.6ct, maar voor de teruglevering kregen we per kWh 43.3ct. Qua geldelijke waarde hebben we dus bijna 200kWh gecompenseerd. De inschatting voor het tarief was echter iets meer dan 42ct. Met een realisatie van 23.6ct en een teruglevering op 43ct resulteert dit in een verrekening van meer dan 192 EUR!

Voorschot februari

Het voorschot voor februari is gezet op 109m3, een hoeveelheid die we nog-niet-misschien zullen verstoken. De realiteit zal rond de 20m3 liggen. Het ingeschatte bedrag komt overeen met het prijsplafond.

Voor februari verwacht de energiemaatschappij dat we 884kWh zullen verbruiken. Persoonlijk verwacht ik dat het iets boven de 1000kWh zal liggen, maar dat het kale tarief vér onder de 28ct zal liggen die ze nu inschatten.

We kruipen dus richting de 0

Langzamerhand kruipen we naar de 0, vanwege de manier waarop de voorschotten werken. De volgende rekening volgt in februari, voor de maand maart met de verrekening van januari.
Januari is echter helemaal een super-toffe-maand! Tot op heden is ons verbruik een heerlijke 7ct per kWh, op een inschatting van 46ct. Dit leidde tot een inschatting van 499 EUR voor de maand januari, voor enkel en alleen de elektriciteit. De realiteit is tot nu toe slechts 3 tientjes. We verwachten een verrekening van zeker 400 EUR voor deze maand…

Gas is nog wat spectaculairder, in zekere zin. De inschatting was een volstrekt irreële 121m3, waar ons verbruik t/m de 16e een schamele 11 m3 was. En gegeven het feit dat de inschatting gebaseerd was op een gasprijs die op 1.83 ligt (plus nog 50ct energiebelasting), resulteert ook dit in een verrekening van een kleine 250 EUR.

Ergo: het voorschot voor de maand maart zal rond de 0 liggen of zelfs negatief zijn. En de rest van het jaar (tot oktober) zal de werkelijke rekening (los van de voorschotten) ruim onder nul liggen. Uiteraard gaat dit simpelweg naar een spaarrekening, om hier de dure wintermaanden van te kunnen betalen zonder verrassingen!

Snor

De Geldsnor, kortweg "De Snor", is een blogger die zich ergens in het midden van zijn 30-ers bevindt. Getrouwd, meerdere kinderen, werkzaam in een boven-modale functie ontdekte hij in oktober van 2019 Het Begrip: Mr. Money Mustache. Nadat hij ALLES gelezen heeft wat MMM gepost heeft, kwam het idee om zelf te bloggen: wat is er in Nederland bereikbaar, in hoeverre wijkt onze positie af van de Amerikaanse mogelijkheden? En wat schetste zijn verbazing: ondanks het feit dat MMM een begrip is, een legende, 1 van de Grote Grondleggers van FIRE, was de website "Geldsnor.nl" nog beschikbaar. Deze naam is een geuzentitel, een eerbetoon zo u blieft.

One thought to “Voorschotbedrag februari: de 0 komt in beeld”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *