Vooruitblik 2022: een goedkoper jaar, ondanks de inflatie?

Geldsnor!

Ik heb afgelopen dagen aardig wat tijd gespendeerd aan het budgetteren voor volgend jaar. En ik denk eerlijk gezegd dat we een zeer goede kans hebben dat volgend jaar goedkoper gaat verlopen dan het afgelopen jaar!

Hiermee doel ik op de “normale” kosten. Uiteraard laten we niet ieder jaar een nieuwe keuken plaatsen en dat is toch een behoorlijke kostenpost in 2021 met ruim 20.000 EUR in totaal. Nee, in de categoriën “vaste lasten” en “variabele, wederkerende lasten”. Die laatste bevat brandstofkosten, boodschappen en dat soort dingetjes.

Vaste lasten 2022

De vaste lasten zijn alvast leuk.
Hypotheek bruto & inclusief aflossing, 2021 (totaal): 13973,78 EUR
Hypotheek, idem 2022: 13646,52

Dit is een daling van 2.4%. Dit komt enerzijds door een lagere rente (zie WOZ-bezwaar), en anderzijds door extra aflossingen in het jaar 2021 (ruim 1100 EUR extra, het is geen spektakel) bovenop de gewone annuïtaire aflossing.

Gemeentelijke belastingen betreft een aparte categorie. Ik ga uit van gelijkblijvende omstandigheden. Dat wil zeggen: levende honden. De hondenbelasting is ongeveer 150 EUR per jaar. Voorts ga ik uit van een stijging van de woningwaarde van 472.000 naar 550.000 EUR en een stijging van alle categoriën.
Dan stijgen de lokale belastingen van 1434,41 EUR naar 1699 EUR. Een stijging van 18%, vooral ingegeven door een stijgende woningwaarde.

Een flinke stijging is te verwachten bij de kinderopvangkosten: deze bedragen 19808 EUR in 2021 en stijgt naar 24000 EUR in 2022 (exclusief kinderopvangtoeslag). Dit is met name vanwege het feit dat onze jongste dochter het hele jaar naar de opvang gaat, en in 2021 pas vanaf eind mei.

Laatste grote kostenpost in de categorie “vaste lasten” bedraagt de energierekening. Deze daalt van 1319 EUR in 2021 naar 1080 EUR in 2022. Hierin wordt géén rekening gehouden met het feit dat ik de elektriciteit van mijn auto in rekening breng bij mijn werkgever.

De verzekeringskosten blijven nagenoeg gelijk. In totaal wordt de categorie “vaste lasten” dus wel iets duurder: 4545 EUR op jaarbasis.

Variabele lasten 2022

Dit blogje begon met de suggestie dat 2022 goedkoper zal zijn dan 2021. En dat komt toch met name door de variabele lasten. Eventuele verbouwingskosten laat ik in zowel 2021 als 2022 buiten beschouwing.

Brandstofkosten lopen op van 600 EUR in 2021 tot bijna 1100 EUR in 2022. Deze stijging zit met name in de vakanties. Overige brandstofkosten zijn afhankelijk van de duur van de corona-pandemie. Als ik thuiswerk kan mijn vrouw immers met de elektrische auto naar het werk. De elektriciteitskosten daarvoor worden niet gedeclareerd.

Kleding. Een flinke kostenpost in 2021: 1900 EUR. De kinderen groeien, dus dat is onvermijdelijk. Deze categorie zal niet veel groeien (hoop ik) maar ook niet krimpen.

Dan komen de klappers: vakantie, boodschappen en “diverse”.

In 2021 hebben we 9488 EUR uitgegeven aan vakantiekosten. Exclusief brandstof. Voor 2022 verwacht ik bijna 6000 EUR, 5686 EUR om exact te zijn. 3802 EUR minder dan dit jaar.

Dan de boodschappen. Ik weet het, ik weet het. Er is overal geblaat over inflatie. Gedeeltelijk terecht. Maar ik ben redelijk overtuigd van onze mogelijkheid om dit te mitigeren. Dit ondanks het feit dat de kinderen veel meer gaan eten.
Namelijk: Zoon is volledig uit de luiers. En zijn luiers kostten 0,50 EUR per luier, ofwel ruim 180 EUR per jaar. Maar ook Oudste Dochter (3) verbruikt tegenwoordig aanzienlijk minder luiers. Dit omdat de opvang open is (en daar krijgt ze luiers), maar ook omdat ze simpelweg heel vaak zonder luier rondstapt.
Jongste Dochter zal gaandeweg van de opvolgmelk afstappen. En zo’n blik kost toch 7 EUR. En daar gebruiken we er doorgaans toch 3-4 per maand van.
Andere factor van invloed is brood. Dit is recentelijk 5% duurder geworden bij de plaatselijke bakker. Een Waldkorn (die vinden we ook lekker) kost echter maar 2,09 bij de AH: 39% goedkoper. Er komt een moment dat de loyaliteit aan de plaatselijke bakker iets minder groot wordt. Al zullen we altijd een flink deel van ons brood hier blijven kopen.

Maar ook de koffie-consumptie is extreem afgenomen. Eerder ging er makkelijk 1 pak koffie per week doorheen. Ruim 300 EUR per jaar. Inmiddels zitten we op 2 pakken koffie per maand, of zelfs minder.

Bovenstaande grafiek geeft keurig weer hoe ons boodschappengedrag is gewijzigd met de komst van de kinderen. Het eerste cirkeltje (of sneue poging daartoe) is de geboorte van de tweede. Het streepje is het begin van de pandemie. Het tweede cirkeltje is de geboorte van Kind3, ofwel Jongste Dochter. Hier is geen duidelijke trend te ontdekken. Wat op zich goed is, gezien het feit dat er natuurlijk fors meer gegeten en gedronken wordt. Ons gedrag is dus in staat gebleken om deze trend naar beneden te buigen. En dit kan dus nog verder naar beneden, verwachten we.

Met 8500 EUR per jaar is de categorie “levensonderhoud” een zeer forse. 10% besparing levert reeds 850 EUR op.

Dan de diverse. Dit is een verzamelpost, met alles wat niet in de rest past. In 2021 was dit maar liefst 6500 EUR. Belangrijk is dat deze post daadwerkelijk minder moet worden – en niet alleen nader gespecificeerd. In 2020 was het 5500 EUR. Hier moeten we toch een stuk zuiniger kunnen zijn?

Al met al verwacht ik dat 2022 wel degelijk goedkoper zal zijn dan 2021 – al verwacht ik ook minder inkomsten in 2022. Maar dat is een ander verhaal.

Snor

De Geldsnor, kortweg "De Snor", is een blogger die zich ergens in het midden van zijn 30-ers bevindt. Getrouwd, meerdere kinderen, werkzaam in een boven-modale functie ontdekte hij in oktober van 2019 Het Begrip: Mr. Money Mustache. Nadat hij ALLES gelezen heeft wat MMM gepost heeft, kwam het idee om zelf te bloggen: wat is er in Nederland bereikbaar, in hoeverre wijkt onze positie af van de Amerikaanse mogelijkheden? En wat schetste zijn verbazing: ondanks het feit dat MMM een begrip is, een legende, 1 van de Grote Grondleggers van FIRE, was de website "Geldsnor.nl" nog beschikbaar. Deze naam is een geuzentitel, een eerbetoon zo u blieft.

One thought to “Vooruitblik 2022: een goedkoper jaar, ondanks de inflatie?”

  1. De boodschappen zijn flink duurder geworden. Met mijn vast ‘leefgeld’ budget van 70 euro per week voor ons samen ben ik pro actief aan het bezuinigen geslagen. Ik heb hier bijv nog een voorraadje snelfilterkoffie staan van de actie 2 halen 1 betalen. We hebben besloten om nog maar 1 keer per dag een kopje koffie te drinken. Zodat ik nog lang kan doen met mijn voorraad. Die 70 euro zijn voor eten, maar ook verzorging, collectes langs de deur, postzegels, kleine kadootjes, kapper heel af en toe. De tondeuze wordt ingezet en ik laat het groeien. Dus al met al zal het lastiger worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *